Διευθύντρια στο σχολείο μας είναι η κα. Αγγελική Δανιήλογλου, η οποία ανέλαβε υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2011.