Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο τμήμα ένταξης υποστηρίζονται 18 μαθητές του σχολείου μας

Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής: Παναγιώτης Μαγκλής

αίθουσα ειδικής αγωγής

Image 1 of 2