• Ιωάννης Καράγγελος
  > Αγγλικά
  • Αργυρώ
  > Αγγλικά
  •  
  > Φυσική Αγωγή
  • Γεώργιος Παντούδης
  > Φυσική Αγωγή
  • Μαριλυ
  > Γαλλικά
  • Βασιλική
  > Μουσική
  • Μαρία Μπατάνα
> Εικαστικά
  • Άγγελος
 > Θεατρική Αγωγή
  • Βασιλική Ντάλλα
 > Γερμανικά
  •  Τίνα
 > Πληροφορική (Τ.Π.Ε)