• Ιωάννης Καράγγελος
  > Αγγλικά
 • Κωνσταντίνα Τσαγαλά
  > Αγγλικά
 • Γεώργιος Τεμπέλης
  > Φυσική Αγωγή
 • Γεώργιος Παντούδης
  > Φυσική Αγωγή
 • Αλεξάνδρα- Μαρία Βλαχοδήμου
  > Γαλλικά
 • Ελευθερία Αυλωνίτη
 > Γαλλικά
 • Σοφία Παναγιωτοπούλου
  > Μουσική
 • Πολυξένη Τσοπανόγλου
 • Ιωάννα Γκούμα
> Εικαστικά 

> Εικαστικά

 • Αθηνά Πουρέα
 > Θεατρική Αγωγή
 • Ηλίας Παπαγιαννόπουλος
 > Γερμανικά
 •  Ανδρονίκη Τρουλάκη
 > Πληροφορική (Τ.Π.Ε)