Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο Ολοήμερο Σχολείο συμμετέχουν 39 μαθητές του σχολείου μας