• Πρόεδρος: Κονδύλη-Πρασά Ζαφειρία
  • Αντιπρόεδρος:  Κασιμάτη-Ρόγγου Φλώρα
  • Γραμματέας: Χέλμη-Θεοδώρου Χρυσούλα
  • Ταμίας: Ζαγκανά-Βοϊδονικόλα Ειρήνη
  • Ειδικός Γραμματέας: Ορφανίδης Σάββας
  • Μέλη: Φράγκου-Κονδύλη Αγγελική – Μπούρα-Μπαλή Σεβασμία