Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το σχολείο μας, όπως πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Ταυτόχρονα, δίνεται βήμα στους μαθητές για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους αλλά και εργασίες τις οποίες έχουν εκπονήσει.