Κάθε χρόνο, στο σχολείο μας, πραγματοποιείται πληθώρα εκδηλώσεων, όπως σχολικές γιορτές, ημερίδες και αθλητικές δραστηριότητες