Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του Δήμου και ένα από τα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π). Λειτουργεί με δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ένα (1) τμήμα ένταξης και ένα (1) τμήμα ολοημέρου σχολείου. Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 φοιτούν 227 μαθητές.

Χρονολογία Ιδρύσεως: 1937

Σχολικό Έτος 2015 – 2016:

Τμήμα Μαθητές Τμήμα Μαθητές

Α1 20 Δ1 21
Α2 21 Δ2 21
Β1 15 Ε1 20
Β2 16 Ε2 19
Γ1 21 ΣΤ1 17
Γ2 20 ΣΤ2 16

Τμήμα Ένταξης: 18
Ολοήμερο: 39

Επίσης στο σχολείο μας υλοποιούνται οι Πράξεις : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  

εξειδικευμένη υποστήριξη