Τον Μάιο του 2012 και στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, εκπονήθηκαν από τους μαθητές των τμημάτων Ε’1 και Ε’2 εργασίες με ζητούμενο την συλλογή πληροφοριών για μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες. Κατόπιν τα παιδιά έφτιαξαν τις αντίστοιχες παρουσιάσεις και ανά ομάδα παρουσίασαν τις εργασίες τους στο εργαστήριο των υπολογιστών.

Μετά από ένωση όλων των εργασιών προέκυψε το ηλεκτρονικό βιβλίο:
Μεγάλοι Έλληνες Λογοτέχνες

Αναλυτικά οι εργασίες των μαθητών ανά τμήμα:

Εργασίες του Ε’1:

Εργασίες του Ε’2: