Τον Μάιο του 2012 και στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, εκπονήθηκαν από τους μαθητές των τμημάτων Στ’1 και Στ’2 εργασίες με ζητούμενο την συλλογή πληροφοριών για Έλληνες καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Λοΐζο. Κατόπιν τα παιδιά έφτιαξαν τις αντίστοιχες παρουσιάσεις και ανά ομάδα παρουσίασαν τις εργασίες τους στο εργαστήριο των υπολογιστών.

Η επιλογή του θέματος των εργασιών σχετίζεται με την συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου δημιουργού και την γιορτή λήξης του σχολείου μας που ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

Μετά από ένωση όλων των εργασιών προέκυψε το ηλεκτρονικό βιβλίο:
Καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Λοΐζο

Αναλυτικά οι εργασίες των μαθητών ανά τμήμα:

Εργασίες του Στ’1:

Εργασίες του Στ’2: